Fideco Building

28 Phung Khac Khoan, Da Kao Ward, District 1
200 sqm x 8 floors
$22 - $24 /sqm Lưu

Packsimex Building

52 Dong Du, Ben Nghe Ward, District 1
180 sqm x 7 floors
$20 - $22 / sqm Lưu

Eximland Building

179E - 179F Cach Mang Thang 8, Ward 5, District 3
150 sqm x 7 floors
$17 - $19 / sqm Lưu

SGR Building

167 Dien Bien Phu, Da Kao, District 1
200 sqm x 5 floors
$17 - $19 / sqm Lưu

Sky View Building

41A Nguyen Phi Khanh, Tan Dinh Ward, District 1
150 sqm x 6 floors
$16 - $18 / sqm Lưu

Savico Tran Hung Dao

95B-97-99 Tran Hung Dao, Cau Ong Lanh , District 1
132 sqm x 4 floors
$15 - $20 / sqm Lưu

Vinaconex Building

47 Dien Bien Phu, Da Kao Ward, District 1
210 sqm
$15 - $17 / sqm Lưu

PLS Co Giang

105 Co Giang, Co Giang Ward, District 1
160 sqm x 8 floors
$15 - $17 / sqm Lưu

Golden Sea Building

164 Nguyen Cong Tru, Nguyen Thai Binh, District 1
77 sqm x 5 floors
$15 - $17 / sqm Lưu

Do Dau Vo Van Tan

383 Vo Van Tan, Ward 5, District 3
210 sqm x 6 floors
$14 - $16 / sqm Lưu

Officespot Dien Bien Phu

79C Dien Bien Phu, Da Kao Ward, District 1
130 sqm x 6 floors
$13 - $17 / sqm Lưu

Adam Real Tower

9 Vo Thi Sau, Da Kao Ward, District 1
100 sqm x 6 floors
$14 - $17 / sqm Lưu

Dodivas Building

200 Le Lai, Ben Thanh Ward, District 1
140 sqm x 7 floors
$14 - $17 /sqm Lưu

Nhat Thanh Oriana

43 Le Thi Hong Gam, Nguyen Thai Binh, District 1
80 sqm x 6 floors
$14 - $17 / sqm Lưu

Tien Vinh Building

281 Nguyen Thien Thuat, Ward 1, District 3
124 sqm
$13 - $17 / sqm Lưu

Vien Dong Building

14 Phan Ton, Da Kao Ward, District 1
177 sqm x 6 floors
$14 - $17 / sqm Lưu

AGE 2 Building

55 Nguyen Van Giai, Da Kao Ward, District 1
330 sqm x 6 floors
$13 - $17 / sqm Lưu

Sunshine Building

74 Nguyen Van Cu, Ward Nguyen Cu Trinh, District 1
150 sqm x 5 floors
$13 - $16 / sqm Lưu

Alaha Building

155 Tran Huy Lieu, Ward 8, Phu Nhuan District
90 sqm x 5 floors
$14 - $17 / sqm Lưu

168NCT Building

168 Nguyen Cong Tru, Nguyen Thai Binh, District 1
77 sqm x 8 floors
$13 - $17 / sqm Lưu
Contact Me on Zalo