Grade A Buildings ($25 - $50)

Xem thêm

Cornerstone Building

16 Phan Chu Trinh, Hoan Kiem
$40 - $47/ m2 Quan tâm

Thaiholdings Tower

210 Tran Quang Khai, 17 Tong Dan
$42 - $52 /m2 Quan tâm

Gelex Tower

52 Le Dai Hanh, Hai Ba Trung
$27 - $37/ m2 Quan tâm

Lotte Center

54 Lieu Giai, Ba Dinh
$35 - $45/ m2 Quan tâm

Daeha Business Centre

360 Kim Ma, Ba Dinh
$30 - $38/ m2 Quan tâm

TNR Tower

54A Nguyen Chi Thanh, Dong Da
$25 - $32/ m2 Quan tâm

PVI Tower

1 Pham Van Bach, Cau Giay
$20 - $25/ m2 Quan tâm

Keangnam Landmark Hanoi

Pham Hung st, Cau Giay dist, Ha Noi
$26 - $38/ sqm Quan tâm

Leadvisors Tower

643 Pham Van Dong, Bac Tu Liem
$23 - $28/ m2 Quan tâm

Grade B Buildings ($15 - $25)

Xem thêm

Hong Ha Center

25 Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem
$26 - $33/ m2 Quan tâm

Hanoi Tourist Building

18 Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem
$23 - $29/ m2 Quan tâm

Peakview Tower

36 Hoang Cau, Dong Da
$18 - $25/m2 Quan tâm

MIPEC Tower

229 Tay Son, Dong Da
$15 - $20/ m2 Quan tâm

CDC Building

25 Le Dai Hanh, Hai Ba Trung
$19 - $25/ m2 Quan tâm

Handiresco Tower

521 Kim Ma, Ba Dinh
$24 - $29/ m2 Quan tâm

Discovery Complex

302 Cau Giay, Cau Giay
$17 - $22/ m2 Quan tâm

789 Office Building

147 Hoang Quoc Viet, Cau Giay
$17 - $22/ m2 Quan tâm

Handico Tower

Pham Hung, Nam Tu Liem
$15 - $19/ m2 Quan tâm

Grade C Buildings ($10 - $15)

Xem thêm

Union building Yet Kieu

1B Yet Kieu, Hoan Kiem
$16 - $21/ m2 Quan tâm

HTP Building

434 Tran Khat Chan, Hai Ba Trung
$12 - $16/ m2 Quan tâm

Kinh Do Building

292 Tay Son, Dong Da
$13 - $17/ m2 Quan tâm

Vien Dong Building

36 Hoang Cau, Dong Da
$12 - $15/ m2 Quan tâm

3D Creative Center

3 Duy Tan, Cau Giay
$11 - $15/ m2 Quan tâm

Ladeco Building

266 Doi Can, Ba Dinh
$10 - $14/ m2 Quan tâm

Lilama 10 Building

To Huu, Nam Tu Liem
$12 - $16/ m2 Quan tâm

Hapulico Complex

Nguyen Huy Tuong, Thanh Xuan
$13 - $16/ m2 Quan tâm

Mercury Building

444 Hoang Hoa Tham, Tay Ho
$12 - $15/ m2 Quan tâm

Contact for Advice and Quotation

Get information of all available offices in Hanoi

Call 098.890.2468 Gửi yêu cầu thuê
 • Bui Huu Anh

  Leasing manager
 • Nguyen Tuan Vinh

  Senior consultant
 • Nguyen Duc Thinh

  Senior consultant
 • Nguyễn Thị Hiền Maison Office

  Nguyen Thi Hien

  Senior consultant

Thông tin kinh nghiệm thuê văn phòng

Contact for more information

Contact for more information

Contact for more information

Contact for more information