Gia Phat Building

648 Nguyen Thi Dinh, Thanh My Loi Ward, District 2
400 sqm x 6 floors
Contact us / sqm Lưu

Thanh Dat Building

132E Cach Mang Thang Tam Street, Ward 10, District 3
70 sqm
Contact us Lưu

11 Ho Ba Kien Building

11 Ho Ba Kien, Ward 15, District 10
60 sqm x 5 floors
$9 - $12 / sqm Lưu

The Lumiere Building

9 Le Van Huan, Ward 13, Tan Binh District
110 sqm x 3 floors
Contact us Lưu

5 Thanh Thai Building

5 Thanh Thai, Ward 14, District 10
450 sqm x 4 floors
$11 - $14  / sqm Lưu

Blue Berry Building

9-11 D52 Street, Ward 12, Tan Binh District
120 sqm x 5 floors
Contact us Lưu

Trung Nam Building

46 Street C18, Ward 12, Tan Binh District
85 sqm
$10 - $11 / sqm Lưu

Thang Long Building

82 Thang Long, Ward 4, Tan Binh District
150 sqm
$10 - $11 / sqm Lưu

Sadoreal Building

10 Luong Dinh Cua, Binh Khanh Ward, District 2
220 sqm x 5 floors
$10 - $11 / sqm Lưu

Thanh Binh Building

74 Pho Quang, Ward 2, Tan Binh District
140 sqm x 6 floors
Contact us Lưu

Ngoc Viet Building

65/7 Nguyen Minh Hoang, Ward 12, Tan Binh District
80 sqm x 6 floors
Contact us Lưu

145 Le Quang Dinh

145 Le Quang Dinh, Ward 14, Binh Thanh District
120m2 x 7 floors
Contact us Lưu

Phuc Land Building

64 Street 37, An Phu Ward, District 2
105 sqm
$8 - $14 / sqm Lưu

Hoang Nguyen Building

23 Dien Bien Phu, Da Kao Ward, District 1
90 sqm
Updated / sqm Lưu

OIIC Building

302 Le Van Sy, Ward 1, Tan Binh District
150 sqm x 7 floors
$9 - $10 / sqm Lưu

Do Dau Vo Van Tan

383 Vo Van Tan, Ward 5, District 3
210 sqm x 6 floors
$8 - $11 / sqm Lưu

GP Building

104-106 Ho Van Hue, Ward 9, Phu Nhuan
100 sqm x 4 floors
$9 - $10 / sqm Lưu

DMC 2 Building

223 Dien Bien Phu, Ward 21, Binh Thanh District
200 sqm x 12 floors
Contact us Lưu

Unique Building

741 Ly Thuong Kiet, Ward 11, Tan Binh District
180 sqm
Contact us Lưu

HS Building

260/11 Nguyen Thai Binh, Ward 12, Tan Binh District
123 sqm x 5 floors
$9 - $10 / sqm Lưu

01 Ho Ba Kien Building

1 Ho Ba Kien, Ward 15, District 10
80 sqm x 6 floors
$7 - $9  / sqm Lưu

146 NCT Building

146 Nguyen Cong Tru, Nguyen Thai Binh Ward, District 1
117 sqm x 9 floors
Updated / sqm Lưu

Nam Phuong Building

101 Nguyen Van Thu, Da Kao Ward, District 1
70 sqm
$8 - $10 / sqm Lưu

402 HVB Building

402 Huynh Van Banh, Ward 14, Phu Nhuan District
130 sqm x 6 floors
$9 - $10 / sqm Lưu

Ngoc Linh Nhi Building

97 Tran Quang Dieu, Ward 14, District 3
100 sqm
$9 - $10 / sqm Lưu

TGA Building

15 Tran Khanh Du, Tan Dinh Ward, District 1
85 sqm x 4 floors
Updated Lưu

Hoang Minh Building

100 Nguyen Xi, Ward 26, Binh Thanh District
120 sqm x 8 floors
$9 - $10 /sqm Lưu

Sky Light Building

30 Le Trung Nghia, Ward 12, Tan Binh District
95 sqm x 8 floors
$9 - $10 / sqm Lưu

PBS Building

6-6A D52 Street, Ward 12, Tan Binh District
140 sqm x 7 floors
$9 - $10 /sqm Lưu

Phatland Office 36A LVH

36A Le Van Huan, Ward 13, Tan Binh District
100 sqm x 5 floors
$9 - $10 / sqm Lưu

M.G Pham Van Bach

345 Pham Van Bach, Ward 15, Tan Binh District
300 sqm x 6 floors
$8 - $9 / sqm Lưu

Chau Khang Building

359A Huynh Tan Phat, Tan Thuan Tay, District 7
165 sqm x 5 floors
$8 - $9 / sqm Lưu

K&D Building

24 Tan Canh, Ward 1, Tan Binh District
120 sqm x 6 floors
$8- $9 /sqm Lưu

Hoai Duc Building

60 Le Trung Nghia, Ward 12, Tan Binh District
138 sqm x 5 floors
$7 - $9 / sqm Lưu

Gonsa Building

07-09 Vo Liem Son, Ward 4, District 8
144 sqm x 6 floors
$7 - $9 / sqm Lưu

Halo Le Trung Nghia

33 Le Trung Nghia, Ward 12, Tan Binh District
160 sqm x 7 floors
$8 - $9 / sqm Lưu
Contact Me on Zalo