Thông số toà nhà
 • Vị trí Tran Huy Lieu, Ba Dinh
 • Chiều cao tầng 11 floors
 • Chiều cao trần 2.7m
 • Diện tích sàn 500m2
 • Đỗ xeLarge parking area around the building
 • Thang máy 02 modern elevators
 • Điều hòa Using spot air conditioners
 • Điện dự phòng Backup generator meets 100% demand of capacity
 • Giờ làm việc Monday to Saturday: 7:30am - 6pm
Chi tiết giá thuê và diện tích
 • Giá thuê gộp (Giá thuê + Phí dịch vụ)From $14/m2/month
 • Giá thuêFrom $14/m2/month (included VAT and service charges)
 • Phí dịch vụIncluded in rental fees
 • Diện tích cho thuê

  Flexible leasing area from 70m2

 • Tiền điện điều hòaCharges based on actual usage
 • Đỗ xe máyFree
 • Đỗ ô tôNight parking fee: $50/car
 • Tiền điện trong văn phòngCharges based on actual electricity usage
Thông tin chi tiết

Contact for Advice and Quotation

Get information of all available offices in Hanoi

Call 098.890.2468 Gửi yêu cầu thuê
 • Bui Huu Anh

  Leasing manager
 • Nguyen Duc Thinh

  Senior consultant
 • Nguyen Tuan Vinh

  Senior consultant
 • Nguyễn Thị Hiền Maison Office

  Nguyen Thi Hien

  Senior consultant