0 tòa nhà mà bạn quan tâm

Chọn chế độ xem:
 • TT
 • Hình Ảnh
 • Tòa Nhà
 • Địa chỉ
 • Giá Thuê
 • Hạng
 • Quan tâm

Contact for Advice and Quotation

Get information of all available offices in Hanoi

Call 098.890.2468 Send inquiry
 • Bui Huu Anh

  Leasing manager
 • Nguyen Tuan Vinh

  Senior consultant
 • Nguyen Duc Thinh

  Senior consultant
 • Nguyễn Thị Hiền Maison Office

  Nguyen Thi Hien

  Senior consultant