Tòa nhà Mecanimex

Số 4 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa
$10 - $13/ m2 Quan tâm