Maison Real

Văn phòng cho thuê tại Trương Định, quận Hai Bà Trưng

Minori Office

67A Trương Định, Hai Bà Trưng
$10 - $15/ m2 Quan tâm

Quy trình thuê văn phòng Maison Office