Maison Real

Văn phòng cho thuê tại Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng

Tòa nhà 43 Trần Xuân Soạn

Trần Xuân Soạn, HBT
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Quy trình thuê văn phòng Maison Office