Tòa nhà Hancorp

72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy
$10 - $14/ m2 Quan tâm