Maison Real

Văn phòng cho thuê tại Thái Thịnh, quận Đống Đa

Hà Thành Plaza

102 Thái Thịnh, Đống Đa
$10 - $14/ m2 Quan tâm

Vitraco Building

Thái Thịnh, Đống Đa
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Cho thuê văn phòng tại Thái Thịnh, quận Đống Đa

Và tất cả văn phòng cho thuê hạng ABC tại Hà Nội

Quy trình thuê văn phòng Maison Office