Maison Real

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI NGUYỄN PHONG SẮC, QUẬN CẦU GIẤY

Detech Tower 2

Số 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy
$14- $18/ m2 Quan tâm

Lâm Viên Complex

Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy
$12 - $15/ m2 Quan tâm

121 Nguyễn Phong Sắc

Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy
$10 - $13/ m2 Quan tâm