Maison Real

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI MINH KHAI, HAI BÀ TRƯNG

Han Viet Tower

203 Minh Khai, Hai Bà Trưng
$15 - $19/ m2 Quan tâm