Tòa nhà HCMCC

249A Thụy Khuê, Q. Ba Đình
$12 - $15/ m2 Quan tâm

Tòa nhà AMTA

141 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Mercury

444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ
$12 - $15/ m2 Quan tâm

Golden West Lake

Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ
$10 - $15/ m2 Quan tâm