Maison Real

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI HÀNG BÀI, HOÀN KIẾM

Tòa nhà Hàng Bài

27 Hàng Bài, Hoàn Kiếm
$13 - $17/m2 Quan tâm