Maison Real

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI BÙI THỊ XUÂN

Tòa nhà Bùi Thị Xuân

167 và 169 Bùi Thị Xuân, HBT
$13 - $17/ m2 Quan tâm