Sovilaco Building

01 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
150m2 x 10 sàn
$10 - $13 / m2 Lưu

Attech Building

58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
535m2 x 7 sàn
$19 - $23 / m2 Lưu

18th Building

18 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
135m2 x 10 sàn
$9 - $11 / m2 Lưu

Thanh Bình Building

74 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
140m2 x 6 sàn
$9 - $11 / m2 Lưu
Contact Me on Zalo