Vietbank CT Building

90 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3
173m2 x 4 sàn
$17 - $21 / m2 Lưu

ACB Tower

444 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3
900m2 x 11 sàn
$16 - $20 / m2 Lưu

Tòa nhà Eximland

179E - 179F Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận 3
150m2 x 7 sàn
$17 - $19 / m2 Lưu

Longdan Tower

185 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1
105m2 x 6 sàn
$17 - $19 / m2 Lưu

Pico Plaza

20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
1000m2 x 10 sàn
$16 - $21 / m2 Lưu

Mitalab Tower

383B -385 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
329m2 x 11 sàn
$17 - $19 / m2 Lưu

Winner Land Building

76 Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 3
190m2
$16 - $19 / m2 Lưu

Scetpa Building

19A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
1000m2 x 9 sàn
$15 - $17 / m2 Lưu

Orbital Building

CVPM Quang Trung | Cho thuê văn phòng Quận 12
1760m2 x 10 sàn
$15 - $17 / m2 Lưu

PLS Cô Giang

105 Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1
160m2 x 8 sàn
$15 - $17 / m2 Lưu

Ziuka Tower

85 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1
380m2
$15 - $18 / m2 Lưu

Lệ Quyên Building

98 - 100 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình
200m2 x 7 sàn
$13 - $17 / m2 Lưu

Sabay 05 Cửu Long

Số 5 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình
95m2 x 5 sàn
$13 - $17 / m2 Lưu

M.G Office Cửu Long

06-08-10 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình
240m2 x 6 sàn
$14 - $17 / m2 Lưu

L’Mak Office Cộng Hòa

481-483 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình
200m2 x 6 sàn
$14 - $17 / m2 Lưu

Tòa nhà Hữu Toàn

101D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
250m2
$13 - $17 / m2 Lưu

Tòa nhà Thiên Hồng

13 Cao Thắng, Phường 5, Quận 3
240m2
$13 - $17 / m2 Lưu

M.G Cộng Hòa

123 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
250m2 x 11 tầng
$13 - $17 / m2 Lưu

Đỗ Đầu Thành Nguyên

520 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3
160m2 x 9 sàn
$13 - $16 / m2 Lưu

Tòa nhà METRO 5

648 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3
280m2
$12 - $16 / m2 Lưu
Contact Me on Zalo