Văn phòng cho thuê tại Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng

Kang Holdings

67 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 43 Trần Xuân Soạn

43 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Quy trình thuê văn phòng Maison Office