Văn phòng cho thuê phố Nhà Thờ, Hoàn Kiếm

Asia Tower

Số 6 phố Nhà Thờ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$35 - $42/ m2 Quan tâm