VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI HÀNG BÀI, HOÀN KIẾM

Tòa nhà 27 Hàng Bài

27 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$13 - $17/m2 Quan tâm