VĂN PHÒNG CHO THUÊ ĐƯỜNG HÀM LONG, HOÀN KIẾM

Tòa nhà HEAC Hàm Long

Số 14, 16 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$13 - $16/ m2 Quan tâm